Dưới cơn mưa là ngập tràn kỉ niệm một thời áo trắng :x