Dù bước chân bạn ở đâu, xa hay gần, ở nơi nào đi nữa cùng bật 4G Viettel lên và thả sức vi vui nhé.